تبلیغات
mary - رندان مست
mary

www.Saeidpix.com

رندان سلامت می کنند ، جان را غلامت می کنند


رندان سلامت می کنند ، جان را غلامت می کنند


مستی ز جامت می کنند ، مستان سلامت می کنندغوغای روحانی نگر ، سیلاب طوفانی نگر


خورشید ربانی نگر ، مستان سلامت می کنند


مستان سلامت می کنند


خورشید ربانی نگر ، مستان سلامت می کنند


مستان سلامت می کنندای آرزوی آرزو ، آن پرده را بردار از او


ای آرزوی آرزو ، آن پرده را بردار از او


من کس نمی دانم جز او ، مستان سلامت می کنند


مستان سلامت می کنندآن دام آدم را بگو ، وان جان عالم را بگو


وان یار و همدم را بگو ، مستان سلامت می کنند


مستان سلامت می کنندآن دام آدم را بگو ، وان جان عالم را بگو


وان یار و همدم را بگو ، مستان سلامت می کنند


مستان سلامت می کنندای ابر خوش باران بیا ، ای مستی یاران بیا

 


ای ابر خوش باران بیا ، ای مستی یاران بیاای شاه طراران بیا ، ای شاه طراران بیا


مستان سلامت می کنند ، مستان سلامت می کنند


رندان سلامت می کنند ، جان را غلامت می کنند


رندان سلامت می کنند ، جان را غلامت می کنند


رندان سلامت می کنند ، جان را غلامت می کنند


مستی ز جامت می کنند ، مستان سلامت می کنند


مستی ز جامت می کنند ، مستان سلامت می کنندمستان سلامت می کنند ، مستان سلامت می کنند

 


نوشته شده در دوشنبه 10 خرداد 1389 ساعت 03:16 ب.ظ توسط دختر ماه نظرات |قالب جدید وبلاگ پیچك دات نت