تبلیغات
mary - به تو
mary

 

اگراز ظلمت شب میترسی

چلچراغ نگهم رابه توخواهم بخشید

روشنی های دلم رابه توخواهم بخشید

اگرازدوری ره میترسی

دستهایم راکه، پلی برروی زمین می بندند

وبا کوتاهترین فاصله من رابه تومی پیوندند

اگرازتنگی چشم دگران ، اگراز زمزمه ها

اگراز حرف کسان میترسی ،

من جدااز چشم دگران

بتو خواهم پیوست

وخویشتن را در تو پنهان خواهم کرد

واگرترس تو از خویشتن است

من تورادرتن خود

وبه هرذره ذرات وجودم

محوخواهم کرد

به توخواهم بخشید


نوشته شده در شنبه 12 تیر 1389 ساعت 09:05 ق.ظ توسط دختر ماه نظرات |قالب جدید وبلاگ پیچك دات نت