تبلیغات
mary - تقدیم به مادر نازنینم
mary

سلام مادر...

((روزت مبارک فرشته خلقت))

تقدیم به مادر عزیزم وتمام مادران شما عزیزان

مادر ...مادر...مادر...

آسمان را گفتم می توانی آیا

بهر یک لحظهء خیلی کوتاه

روح مادر گردی

صاحب رفعت دیگر گردی

گفت نی نی هرگز

من برای این کار

کهکشان کم دارم

نوریان کم دارم

مه وخورشید

به پهنای زمان کم دارم

 

******************

خاک را پرسیدم

می توانی آیا دل مادر گردی

آسمانی شوی وخرمن اخترگردی

گفت نی نی هرگز من برای این کار

بوستان کم دارم در دلم گنج نهان کم دارم

 

**************************

این جهان را گفتم

هستی ومکان را گفتم

می توانی آیا لفظ مادر گردی

همهء رفعت را همهء عزت را

همهء شوکت را بهر یک ثانیه بستر گردی

گفت نی نی هرگزمن برای این کار

آسمان کم دارم اختران کم دارم

رفعت وشوکت وشان کم دارم

عزت ونام ونشان کم دارم

 

***********************

آن جهان راگفتم می توانی آیا

لحظه یی دامن مادر باشی

مهد رحمت شوی وسخت معطر باشی

گفت نی نی هرگزمن برای این کار

باغ رنگین جنان کم دارم

آنچه در سینهء مادر بود آن کم دارم

 

**************************

روی کردم با بحرگفتم اورا آیا

می شود اینکه به یک لحظهء خیلی کوتاه

پای تا سر همه مادر گردی عشق را موج شوی

مهر را مهر درخشان شده در اوج شوی

گفت نی نی هرگز من برای این کار

بیکران بودن را بیکران کم دارم

ناقص ومحدودم بهر این کار بزرگ

قطره یی بیش نیم

طاقت وتاب وتوان کم دارم

 

*************************

صبحدم را گفتم

می توانی آیا لب مادر گردی

عسل وقند بریزد از تو

لحظهء حرف زدن

جان شوی عشق شوی مهر شوی زرگردی

گفت نی نی هرگز

گل لبخند که روید زلبان مادر

به بهار دگری نتوان یافت

دربهشت دگری نتوان جست

من ازان آب حیات من ازان لذت جان

که بود خندهء اوچشمهء آن

من ازان محرومم خندهء من خالیست

زان سپیده که دمد از افق خندهء او

خندهء او روح است خندهء او جان است

جان روزم من اگر,لذت جان کم دارم

روح نورم من اگر, روح وروان کم دارم

******************************

کردم از علم سوال

می توانی آیا

معنی مادر را بهر من شرح دهی

گفت نی نی هرگز

من برای این کار

منطق وفلسفه وعقل وزبان کم دارم

قدرت شرح وبیان کم دارم

 

*********************************

تقدیم به مادر عزیز و بهتر از جانم

وتمام مادران شما عزیزان


نوشته شده در جمعه 14 خرداد 1389 ساعت 01:20 ق.ظ توسط دختر ماه نظرات |قالب جدید وبلاگ پیچك دات نت